ความทรงจำ

ความทรงจำ คือเรื่องที่คนอย่างน้อยสองคนร่วมกันสร้างขึ้นมา เป็นเรื่องที่มีคุณค่าและประทับใจ ลืมได้ยาก

แต่มันคงจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก ถ้าคนที่เห็นคุณค่า ประทับใจ และลืมเรื่องเหล่านี้ไม่ลง เป็นเราเพียงคนเดียว…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s